Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2012 17:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 919 000

frå kr 189 707 000 til kr 193 626 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir auka med

26 034 000

frå kr 4 512 341 000 til kr 4 538 375 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

19 301 000

frå kr 360 900 000 til kr 341 599 000

62

Kommunale innvandrartiltak, blir redusert med

3 661 000

frå kr 109 278 000 til kr 105 617 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd, blir redusert med

258 000

frå kr 49 462 000 til kr 49 204 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

22

Norskprøver for vaksne innvandrarar, blir redusert med

2 238 000

frå kr 14 325 000 til kr 12 087 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir redusert med

6 348 000

frå kr 1 645 648 000 til kr 1 639 300 000

Inntekter

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

1

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

12 829 000

frå kr 90 099 000 til kr 102 928 000

2

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

16 010 000

frå kr 13 332 000 til kr 29 342 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

6 608 000

frå kr 103 740 000 til kr 97 132 000