Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2012 17:35

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med

251 000 000

frå kr 1 261 698 000 til kr 1 010 698 000

117

EØS finansieringsordningane

72

EØS-finansieringsordninga 2004–2009, kan overførast, blir redusert med

155 936 000

frå kr 155 936 000 til kr 0

73

Den norske finansieringsordninga 2004–2009, kan overførast, blir auka med

20 000 000

frå kr 150 961 000 til kr 170 961 000

75

EØS-finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast, blir redusert med

300 000 000

frå kr 436 500 000 til kr 136 500 000

76

Den norske finansieringsordninga, kan overførast, blir redusert med

300 000 000

frå kr 382 200 000 til kr 82 200 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overførast, blir auka med

7 550 000

frå kr 574 500 000 til kr 582 050 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn, kan overførast, blir auka med

30 000 000

frå kr 1 318 000 000 til kr 1 348 000 000

72

Demokratistøtte/parti, kan overførast, blir redusert med

4 000 000

frå kr 4 000 000 til kr 0

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, blir redusert med

26 500 000

frå kr 309 000 000 til kr 282 500 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naturkatastrofar, kan overførast, blir auka med

20 241 000

frå kr 525 000 000 til kr 545 241 000

71

Humanitær hjelp, kan overførast, blir auka med

32 000 000

frå kr 2 218 200 000 til kr 2 250 200 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

105 991 000

frå kr 1 424 874 000 til kr 1 318 883 000

170

FN-organisasjonar m.m.

76

Tilleggsmidlar via FN-systemet m.m., kan overførast, blir auka med

60 000 000

frå kr 778 400 000 til kr 838 400 000

78

Bidrag andre FN-organisasjonar m.m., kan overførast, blir redusert med

13 300 000

frå kr 305 600 000 til kr 292 300 000