Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2012 17:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 619 000

fra kr 183 379 000 til kr 185 998 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

750 000

fra kr 37 630 000 til kr 38 380 000

22

Forskning, kan overføres, forhøyesmed

200 000

fra kr 18 726 000 til kr 18 926 000

70

(Ny) Nasjonalt program for leverandørutvikling, bevilges med

250 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 200 000

fra kr 573 122 000 til kr 570 922 000

22

Fellesutgifter, forhøyes med

13 719 000

fra kr 86 460 000 til kr 100 179 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

3 200 000

fra kr 123 956 000 til kr 120 756 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

200 000

fra kr 8 866 000 til kr 8 666 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 160 562 000 til kr 162 662 000

22

Betaling av eID til private leverandører, nedsettes med

6 350 000

fra kr 11 900 000 til kr 5 550 000

23

Elektronisk ID, kan overføres, nedsettes med

700 000

fra kr 79 701 000 til kr 79 001 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyesmed

300 000

fra kr 300 000 til kr 600 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 500 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 356 000 000 til kr 1 286 000 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

130 000 000

fra kr 653 175 000 til kr 523 175 000

Inntekter

4520

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter, nedsettes med

2 200 000

fra kr 21 231 000 til kr 19 031 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 3 721 000 til kr 5 321 000

4

Internasjonale oppdrag, forhøyes med

500 000

fra kr 2 062 000 til kr 2 562 000

5

Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID, nedsettes med

3 400 000

fra kr 3 700 000 til kr 300 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID, nedsettes med

700 000

fra kr 1 500 000 til kr 800 000