Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2012 12:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

420 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 450 000 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert redusert med

200 000 000

frå kr 600 000 000 til kr 400 000 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

860 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 960 000 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

450 000 000

frå kr 600 000 000 til kr 1 050 000 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

45

Store nyskaffingar, vert redusert med

3 500 000 000

frå kr 18 500 000 000 til kr 15 000 000 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

45

Store nyskaffingar, vert løyvd med

3 500 000 000