Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2012 12:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

897 500 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

21 000 000 000

732

Regionale helseforetak

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

1 500 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

66 544 000 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

10 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

20 230 643 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 543 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

42 550 000 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

140 000 000

95

Egenkapital

250 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

28 500 000 000

Totale utgifter

209 657 003 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

91

Fondskapital – Ludvig Holbergs minnefond

200 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

9 000 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

689 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

4162

Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

4432

Norsk kulturminnefond

90

Fondskapital

1 400 000 000

4600

Finansdepartementet

95

Fondskapital

206 700 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 015 109 000

93

Omgjøring av studielån til stipend

2 945 883 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

9 999 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

42 400 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

SIVA SF

90

Avdrag på utestående fordringer

220 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

3 300 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

200 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

6 000 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

124 721 351 000

Totale inntekter

209 656 345 000

Relaterte forslag