Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2012 12:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

313 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

51 200 000

70

Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet

12 200 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

321 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 000 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

330 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

28 400 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 400 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 479 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

54 700 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 487 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

275 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

96 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

521 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

201 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 000 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

18 500 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 670 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

278 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 100 000

1638

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 700 000

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

630 000 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

10 600 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

36 700 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 800 200 000

Totale utgifter

42 331 500 000

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

2 000 000

85

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

7 400 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

44 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 400 000

2

Andre inntekter

2 400 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 100 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

32 100 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

5 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

75 000 000

2

Andre inntekter

6 600 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

23 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

1 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

201 200 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

2

Refusjoner

35 700 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

345 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

827 170 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

105 864 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

1 002 200 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

300 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 097 200 000

83

Av alminnelige fordringer

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

201 700 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

3 265 800 000

86

Renter av lån til andre stater

400 000

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

38 700 000

89

Garantiprovisjon

45 400 000

Totale inntekter

9 238 834 000

Relaterte forslag