Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. desember 2012 12:43

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

732

Regionale helseforetak

95

(Ny) Gjeldsslette helseforetak

1 000 000 000

967

(Nytt) Såkornfond

90

(Ny) Kapitalinnskudd

600 000 000

1321

(Nytt) Veifond

95

(Ny) Kapitalinnskudd

300 000 000 000

1322

(Nytt) Jernbanefond

95

(Ny) Kapitalinnskudd

100 000 000 000

1323

(Nytt) Storbyfond

95

(Ny) Kapitalinnskudd

100 000 000 000

1324

(Nytt) Riksvei SF

95

(Ny) Kapitalinnskudd

11 600 000 000

1325

(Nytt) Jernbane SF

95

(Ny) Kapitalinnskudd

3 400 000 000

2412

Husbanken

95

(Ny) Egenkapitalinnskudd Husbanken (bygging av studentboliger)

560 223 000

4162

Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap

95

(Ny) Avdrag på lån

40 000 000

4533

Sametinget

95

(Ny) Avvikling av samefolkets fond

80 000 000

4540

Nasjonale minoriteter

95

(Ny) Avvikling av romanifolkets fond

88 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

651 673 574 000

Relaterte forslag