Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

200

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ................................................

50 000

 

 

fra kr 21 110 000 til kr 21 060 000

 

222

 

Statlige grunn- og videregåande skoler og grunnskoleinternat

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

3 500 000

 

 

fra kr 86 721 000 til kr 90 221 000

 

225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

14 400 000

 

 

fra kr 154 532 000 til kr 168 932 000

 

 

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med ...........................................................................................................

4 632 000

 

 

fra kr 52 487 000 til kr 47 855 000

 

 

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
nedsettes med ....................................................................................

2 368 000

 

 

fra kr 133 498 000 til kr 131 130 000

 

 

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med .....................................

937 000

 

 

fra kr 8 160 000 til kr 7 223 000

 

226

 

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med .........................

1 581 000

 

 

fra kr 1 113 946 000 til kr 1 112 365 000

 

227

 

Tilskudd til særskilte skoler

 

 

73

Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia, nedsettes med ..................

1 961 000

 

 

fra kr 2 659 000 til kr 698 000

 

 

74

Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med ...................................

5 079 000

 

 

fra kr 17 453 000 til kr 12 374 000

 

228

 

Tilskudd til private skoler mv.

 

 

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................

49 829 000

 

 

fra kr 1 294 934 000 til kr 1 344 763 000

 

 

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med .......

10 676 000

 

 

fra kr 1 230 504 000 til kr 1 241 180 000

 

 

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, nedsettes
med ...................................................

1 879 000

 

 

fra kr 154 962 000 til kr 153 083 000

 

 

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med ....

4 262 000

 

 

fra kr 88 877 000 til kr 93 139 000

 

 

74

Private videregående skoler i utlandet,
overslagsbevilgning, forhøyes
med.....................................................

576 000

 

 

fra kr 21 565 000 til kr 22 141 000

 

 

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning,
nedsettes med ....................................................................................

1 241 000

 

 

fra kr 195 034 000 til kr 193 793 000

 

 

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med .................

56 000

 

 

fra kr 41 755 000 til kr 41 699 000

 

 

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med ............

627 000

 

 

fra kr 10 639 000 til kr 11 266 000

 

 

78

Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning, forhøyes med ...

9 835 000

 

 

fra kr 28 534 000 til kr 38 369 000

 

230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

7 449 000

 

 

fra kr 638 518 000 til kr 645 967 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med .................................................

8 961 000

 

 

fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000

 

252

 

EUs program for livslang læring

 

 

70

Tilskudd, nedsettes med .....................................................................

6 761 000

 

 

fra kr 184 317 000 til kr 177 556 000

 

260

 

Universiteter og høyskoler

 

 

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med ..............................

10 300 000

 

 

fra kr 25 102 667 000 til kr 25 092 367 000

 

 

70

Private høyskoler, forhøyes med ........................................................

1 000 000

 

 

fra kr 984 391 000 til kr 985 391 000

 

280

 

Felles enheter

 

 

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, nedsettes med ..............................

150 000

 

 

fra kr 103 121 000 til kr 102 971 000

 

281

 

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

 

 

73

Tilskudd til internasjonale programmer, nedsettes med …

628 000

 

 

fra kr 19 310 000 til kr 18 682 000

 

 

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet, forhøyes med .................

9 300 000

 

 

fra kr 14 541 000 til kr 23 841 000

 

283

 

Meteorologiformål

 

 

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med ..........................

5 163 000

 

 

fra kr 57 579 000 til kr 52 416 000

 

287

 

Forskningsinstitutter og andre tiltak

 

 

96

(Ny) Etablering av CESSDA AS, bevilges med ..................................

50 000

288

 

Internasjonale samarbeidstiltak

 

 

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med ............

1 073 000

 

 

fra kr 201 807 000 til kr 202 880 000

 

 

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med ......

40 525 000

 

 

fra kr 1 208 044 000 til kr 1 167 519 000

 

 

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi,
kan overføres, nedsettes
med .............................................................

419 000

 

 

fra kr 11 941 000 til kr 11 522 000

 

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, nedsettes med ......................

200 000

 

 

fra kr 307 985 000 til kr 307 785 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ...........................................................................................................

14 842 000

 

 

fra kr 158 974 000 til kr 144 132 000

 

 

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .

60 485 000

 

 

fra kr 5 113 246 000 til kr 5 173 731 000

 

 

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .....................

21 929 000

 

 

fra kr 2 942 890 000 til kr 2 964 819 000

 

 

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................

26 440 000

 

 

fra kr 647 010 000 til kr 673 450 000

 

 

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med ................................

92 510 000

 

 

fra kr 962 450 000 til kr 869 940 000

 

 

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med .................

118 977 000

 

 

fra kr 19 641 083 000 til kr 19 760 060 000

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

3222

 

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

 

 

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med ......................................................

3 500 000

 

 

fra kr 4 581 000 til kr 8 081 000

 

3225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .........................

5 883 000

 

 

fra kr 50 729 000 til kr 44 846 000

 

3230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med .................................................

8 961 000

 

 

fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000

 

5310

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

89

Purregebyrer, nedsettes med ..............................................................

5 000 000

 

 

fra kr 86 220 000 til kr 81 220 000

 

 

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med ..........................................

215 792 000

 

 

fra kr 7 919 148 000 til kr 7 703 356 000

 

 

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med ...............................

37 628 000

 

 

fra kr 5 034 668 000 til kr 5 072 296 000

 

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

80

Renter, nedsettes med ........................................................................

247 012 000

 

 

fra kr 3 737 325 000 til kr 3 490 313 000