Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Fullmakt til overskriding mot etterfølgjande inntekter Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2012 kan overskride løyvinga under kap.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til overskriding mot etterfølgjande inntekter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2012 kan overskride løyvinga under kap. 1020 post 21, kap. 1021 post 21 og kap. 1022 post 21 i samband med gjennomføringa av bestemte oppdragsprosjekt, mot tilsvarande kontraktfesta innbetalingar til desse prosjekta i 2013 under høvesvis kap. 4020 post 3, kap. 4021 post 1 og kap. 4022 post 1. Ved berekning av beløp som kan overførast til 2013 under dei nemnte utgiftsløyvingane, skal det reknast med alle ubrukte meirinntekter og mindreinntekter, samt eventuell inndekning av tidlegare års overskriding på posten.