Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

1020

Havforskingsinstituttet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

10 000 000

frå 355 623 000 til 345 623 000

70

(Ny) Erstatningsutbetalingar, blir løyvd med

10 000 000