Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 300 post 1

  kap. 3300 post 1

  kap. 320 post 1

  kap. 3320 postene 1 og 3

  kap. 322 post 1

  kap. 3322 post 1

  kap. 323 post 1

  kap. 3323 post 1

  kap. 324 post 1

  kap. 3324 post 1

  kap. 326 post 1

  kap. 3326 post 1

  kap. 329 post 1

  kap. 3329 post 1

  kap. 334 post 1

  kap. 3334 post 1

  kap. 339 post 1

  kap. 5568 post 73

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

 • 3. overskride bevilgningene under post 21 Spesielle driftsutgifter under kap. 329, kap. 334, og kap. 339 med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 2 Inntekter ved oppdrag, kap. 3334, post 2 Inntekter ved oppdrag og kap. 3339, post 7 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

Relaterte forslag