Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1020 post 21

kap. 4020 post 3

kap. 1021 post 21

kap. 4021 post 1

kap. 1022 post 21

kap. 4022 post 1

kap. 1022 post 21

kap. 4022 post 1

Relaterte forslag