Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen på

  mot tilsvarende merinntekt under

  Kap. 200 post 1

  Kap. 3200 post 2

  Kap. 220 post 1

  Kap. 3220 post 2

  Kap. 222 post 1

  Kap. 3222 post 2

  Kap. 224 post 1

  Kap. 3224 post 1

  Kap. 229 post 1

  Kap. 3229 postene 2 og 61

  Kap. 230 post 1

  Kap. 3230 post 2

  Kap. 256 post 1

  Kap. 3256 post 2

  Kap. 280 post 1

  Kap. 3280 post 2

  Kap. 281 post 1

  Kap. 3281 post 2

  Kap. 287 post 60

  Kap. 3287 post 87

  Kap. 2410 post 1

  Kap. 5310 post 3

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. bruke inntekter fra salg av eiendommer ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskingsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter blir ført til eiendomsfondet til Forskningsrådet.

Relaterte forslag