Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2012 16:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Driftsutgifter

128 540 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 200 000

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 500 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd, kan overføres

10 580 000

1030

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

369 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

1050

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til fylkeskommuner

180 000 000

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 000 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

14 150 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

50 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

900 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

75

Marint verdiskapingsprogram, kan overføres

40 000 000

Totale utgifter

851 810 000

Inntekter

4000

Fiskeri- og kystdepartementet

1

Refusjoner

10 000

4030

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

105 000

4

Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet

10 000

5

Saksbehandlingsgebyr

18 405 000

6

Forvaltningssanksjoner

900 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjon

450 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

5 110 000

Totale inntekter

474 540 000

Relaterte forslag