Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2012 16:37

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter

197 844 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 345 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 500 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 550 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 400 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 000 000

901

Styret for det industrielle rettsvern

1

Driftsutgifter

235 400 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

114 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 300 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

35 500 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

314 800 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

258 500 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

184 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

73 800 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

19 700 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 700 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

358 150 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

4 500 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

53 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

146 400 000

71

Internasjonal romvirksomhet

306 900 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

35 400 000

73

EUs romprogrammer

195 700 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

13 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

100 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

38 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

359 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

85 998 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

9 961 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

338 500 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

401 200 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

260 300 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

110 000 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-130 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

130 000 000

0

Totale utgifter

6 596 948 000

Inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

2

Ymse inntekter

145 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

7

Inntekter knyttet til NPI

5 000 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

44 500 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

65 100 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

12 000 000

4

Oppdragsinntekter

2 300 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

28 400 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

468 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

55 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

29 400 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

44 400 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

2

Behandlingsgebyrer

500 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

144 000 000

2

Maritime personellsertifikater

12 000 000

3

Diverse inntekter

5 000 000

4

Gebyrer for skip i NIS

41 000 000

6

Overtredelsesgebyrer

5 800 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

500 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

4550

Konkurransetilsynet

4

Klagegebyr

1 980 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

55 900 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

25 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 700 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

600 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

5629

Renter fra Eksportkreditt Norge AS

80

Renter

1 020 000 000

Totale inntekter

2 130 637 000

Relaterte forslag