Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:26

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

91 450 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

147 800 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

54 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 900 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter

197 374 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

42 831 000

22

Forskning, kan overføres

19 944 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 000 000

70

Tilskudd, kan overføres

12 500 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

149 934 000

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 426 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

169 977 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

579 406 000

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet

124 993 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

87 970 000

1530

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

2 985 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

245 413 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

32 156 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

70 236 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 965 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 459 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

177 969 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 848 000

22

Betaling av elektronisk ID til private leverandører

6 737 000

23

Elektronisk ID og digital postkasse, kan overføres

112 331 000

1570

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

37 753 000

1571

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 833 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

57 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

18 500 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

388 400 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

13 840 000

1581

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

24 128 000

30

Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres

37 940 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 811 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

5 000 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

19 258 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 747 018 000

2 Driftsutgifter

2 034 148 000

3 Avskrivninger

692 000 000

4 Renter av statens kapital

81 300 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-38 224 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

138 100 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

178 900 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

735 100 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

624 448 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

70 000 000

Totale utgifter

6 262 659 000

Inntekter

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter

300 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

13 400 000

4510

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

169 933 000

4520

Departementenes Servicesenter

2

Ymse inntekter

21 932 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

72 834 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

6 500 000

4

Internasjonale oppdrag

2 130 000

5

Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID

300 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital postkasse

1 550 000

4581

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

148 000

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

3 035 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

924 594 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

Totale inntekter

1 216 856 000

Relaterte saker
Relaterte forslag