Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55,00 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

9,90 mill. kroner

34

Statlige erverv, nasjonalparker

37,00 mill. kroner

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116,40 mill. kroner

76

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2,00 mill. kroner

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

2,25 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

35,00 mill. kroner

73

Brannsikring og beredskapstiltak

2,00 mill. kroner

74

Fartøyvern

12,00 mill. kroner

Relaterte forslag