Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan foreta bestillinger.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan foreta bestillinger:

 • 1. av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1426

  Statens naturoppsyn

  30

  Tiltak i verneområder

  7,0 mill. kroner

  1465

  Statens kartverk

  30

  Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

  150,4 mill. kroner

 • 2. av kartgrunnlag ut over gitt bevilgning under kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 90 mill. kroner.

Relaterte forslag