Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2013 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1400 post 1

  kap. 4400 post 2

  Kap. 1426 post 1

  Kap. 4426 post 1

  kap. 1427 post 21

  kap. 4427 postene 9 og 54

  kap. 1429 post 1

  kap. 4429 postene 2 og 9

  kap. 1441 post 1

  kap. 4441 postene 4, 5, 6 og 9

  kap. 1441 post 22

  kap. 4441 post 2

  kap. 1465 post 1

  kap. 4465 post 1

  kap. 1471 post 1

  kap. 4471 postene 1 og 3

  kap. 1471 post 21

  kap. 4471 post 21

  kap. 1472 post 50

  kap. 5578 post 70

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av overført beløp.

Relaterte forslag