Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

160 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

35 845 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

10 700 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

239 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

203 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

468 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

73 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

145 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

14 000 000

70

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

9 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

32 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

120 000 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 500 000

50

Overføring til Energifondet

1 016 000 000

1830

Forskning

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres

28 000 000

50

Norges forskningsråd

728 000 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

12 950 000

1832

Internasjonalisering

70

Internasjonalisering, kan overføres

21 700 000

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 165 000 000

50

Overføring til fond for CLIMIT

80 800 000

70

Administrasjon, Gassnova SF

93 000 000

71

Forskningstjenester TCM DA, kan overføres

1 882 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

73 000 000

73

Tilskudd, CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres, kan nyttes under post 22

7 000 000

1870

Petoro AS

70

Administrasjon

290 700 000

71

Unitisering, kan overføres

30 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

28 000 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 800 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-60 000 000

2 Driftsutgifter

54 300 000

3 Avskrivninger

4 900 000

4 Renter av statens kapital

800 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 000 000

Totale utgifter

34 976 271 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 250 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

14 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

69 400 000

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 700 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

65 500 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

73 000 000

40

Flom- og skredforebygging

16 800 000

4825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

996 000 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet

149 000 000

4833

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

165 000 000

85

Fondsavkastning

91 800 000

86

Avdrag, TCM DA

1 096 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

192 700 000 000

2 Driftsutgifter

-32 700 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 600 000 000

4 Avskrivninger

-22 000 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 400 000 000

129 000 000 000

30

Avskrivninger

22 000 000 000

80

Renter av statens kapital

6 400 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv.

500 000

Totale inntekter

160 151 152 000

Relaterte forslag