Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal ny § 3 b lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. februar 2021 14:21

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal ny § 3 b lyde:

§ 3 b Særlige bestemmelser om tiden for lønnsplikt under permittering i en midlertidig periode til og med 1. oktober 2021

I en periode frem til og med 1. oktober 2021 er arbeidsgiverperiode I to dager.

II

Loven trer i kraft straks.