Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 18. februar 2021 14:16

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

2 519 000 000

fra kr 19 087 000 000 til kr 21 606 000 000

Relaterte forslag