Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2021 blir bevilget under følgende kapitler

Forslaget ble ikke vedtatt 18. februar 2021 14:14
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2021 blir bevilget under følgende kapitler: • Kap. Post Formål Kroner 2541 Dagpenger 70 Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med ... 9 535 000 000 fra kr 19 087 000 000 til kr 28 622 000 000 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger 70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, økes med ... 560 000 000 fra kr 266 000 000 til kr 826 000 000 71 Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, økes med ... 8 000 000 fra kr 24 000 000 til kr 32 000 000 2651 Arbeidsavklaringspenger 70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med ... 425 000 000 fra kr 31 380 000 000 til kr 31 805 000 000

Relaterte forslag