Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen øke kompensasjonsgraden i stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere til 80 pst. med varighet til 1. oktober.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. februar 2021 14:14
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen øke kompensasjonsgraden i stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere til 80 pst. med varighet til 1. oktober.

Relaterte forslag