Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forhandlingene om EØS-midler vurdere mulighetene for å forhandle om markedstilgang for utvalgte landbruksprodukter, slik at norske forbrukere får tilgang til et billigere og bredere utvalg av mat, og slik at norske bønder får et friere matmarked og større muligheter for handel.

Forslaget ble ikke vedtatt 16. februar 2021 15:14

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forhandlingene om EØS-midler vurdere mulighetene for å forhandle om markedstilgang for utvalgte landbruksprodukter, slik at norske forbrukere får tilgang til et billigere og bredere utvalg av mat, og slik at norske bønder får et friere matmarked og større muligheter for handel.