Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 7. desember 2012 13:31

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Utgifter i hele kroner

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 215 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

960 000

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

146 063 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

10 484 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

35 813 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

84 500 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

2 500 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 220 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 500 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 125 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

3 860 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

6 300 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

11 200 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 500 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard

1

Driftsutgifter

3 050 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

317 290 000

Inntekter i hele kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

500 000

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Inntekter

4 820 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

159 000 000

71

Utførselsavgift

6 000 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 032 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

145 738 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

317 290 000