Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen innhente vurderinger fra kommuneoverlegene i nord-norske kommuner og hensynta disse i vurderingen av tiltak for å hindre importsmitte fra utenlandske soldater.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. januar 2021 15:20
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen innhente vurderinger fra kommuneoverlegene i nord-norske kommuner og hensynta disse i vurderingen av tiltak for å hindre importsmitte fra utenlandske soldater. Planlagte øvelser og trening bør endres, tilpasses eller avlyses, dersom det er nødvendig for å unngå lokal spredning av importsmitte og overbelastning av sivilt helsevesen.

Relaterte forslag