Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 7. desember 2012 13:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

  • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

    • a) inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

    • b) inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

  • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Relaterte forslag