Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 7. desember 2012 13:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

378 016 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

25 840 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 060 316 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

62 980 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 780 467 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

174 445 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

237 931 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

15 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

69 435 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

240 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 112 185 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

176 772 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 022 720 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

133 000 000

70

Renter låneordning, kan overføres

5 670 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 607 269 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 610 045 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 298 998 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 093 503 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 115 214 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 044 686 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

881 538 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

31 923 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

6 998 359 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

67 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

88 135 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

70 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 781 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

41 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 001 965 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

573 382 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

1 162 524 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

260 651 000

72

Overføringer til andre

2 330 000

Totale utgifter

42 224 299 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

238 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 909 425 000

47

Salg av eiendom

163 601 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

54 343 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

2 771 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

60 192 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

61 642 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

50 787 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

171 363 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 623 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

127 577 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 000 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

67 000 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 009 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

511 148 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 057 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 207 644 000

Relaterte forslag