Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen sikre at løpende alderspensjoner i 2020 økes med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst for 2020 fra 1. mai 2020 etter tilsvarende ordning som i budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene for 2021. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med hvordan dette implementeres og etterbetales.


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sikre at løpende alderspensjoner i 2020 økes med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst for 2020 fra 1. mai 2020 etter tilsvarende ordning som i budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene for 2021. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med hvordan dette implementeres og etterbetales. Utbetalingen er en engangsutbetaling, eventuell videreføring av økningen i pensjonene må vedtas i 2021.