Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2020 15:19
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

178 828 742 000

fra kr 241 084 213 000 til 419 912 955 000