Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2020 15:19
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

179 578 742 000

fra kr 241 084 213 000 til 420 662 955 000»