Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2020 15:19

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

177 456 171 000

fra kr 241 084 213 000 til kr 418 540 384 000