Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

458 002 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 589 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

113 310 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 100 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 000 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2 500 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

255 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

15 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

6 493 000

Totale utgifter

1 878 894 000

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

6 000 000

5

Saksbehandlingsgebyr

27 982 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 815 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

Totale inntekter

39 797 000

Relaterte forslag