Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endring i statlige eierposter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021: 1. kan avvikle eierskapet i Aker Kværner Holding AS ved at statens aksjer i Aker Kværner Holding AS (30 pst.) overføres til Aker Kværner Holding AS i bytte mot 30 pst. av Aker Kværner Holding AS' aksjer i hvert av porteføljeselskapene Aker Solutions ASA/Kværner ASA, Akastor ASA, Aker Carbon Capture AS og Aker Offshore Wind Holding AS.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021:

 • 1. kan avvikle eierskapet i Aker Kværner Holding AS ved at statens aksjer i Aker Kværner Holding AS (30 pst.) overføres til Aker Kværner Holding AS i bytte mot 30 pst. av Aker Kværner Holding AS' aksjer i hvert av porteføljeselskapene Aker Solutions ASA/Kværner ASA, Akastor ASA, Aker Carbon Capture AS og Aker Offshore Wind Holding AS. Alle aksjer skal overføres fri for heftelser og ellers «som de er». Staten vil ved avviklingen også motta et kontantvederlag tilsvarende 30 pst. av netto kontanter i Aker Kværner Holding.

 • 2. gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

  • a. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

  • b. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

  • c. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

  • d. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

  • e. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA/Kværner ASA helt eller delvis.

  • f. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis.

  • g. redusere eierskapet i Aker Carbon Capture AS helt eller delvis.

  • h. redusere eierskapet i Aker Offshore Wind Holding AS helt eller delvis.

Relaterte forslag