Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:17

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 100 000 000

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

344 058 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

455 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000 000

1351

Spordrift AS

96

Aksjekapital

200 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

88 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

32 351 302 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

18 050 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

66 700 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

155 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

5 000 000 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt - alminnelig garantiordning

5 000 000 000

Totale utgifter

222 687 584 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 300 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 200 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 700 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

54 000 000

4356

Bane NOR SF

96

Tingsuttak

200 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

12 365 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 973 912 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

12 740 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

65 700 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

155 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

10 300 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

700 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

6 000 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

90

Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt

1 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

97 793 292 000

Totale inntekter

222 687 584 000

Relaterte forslag