Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utbytte mv.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:17

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Utbytte mv.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

588 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

95 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

21 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

66 100 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF - renter og utbytte

85

Utbytte

9 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

17 341 200 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

908 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

7 500 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

800 000

Totale inntekter

26 629 102 000

Relaterte forslag