Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykker i at godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 pst. med virkning fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021, i påvente av at Godtgjørelsesutvalgets rapport kommer til behandling.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2020 15:16
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i at godtgjørelser til stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister reduseres med 20 pst. med virkning fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021, i påvente av at Godtgjørelsesutvalgets rapport kommer til behandling.

Relaterte forslag