Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2020 22:12

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, forhøyes med

17 000 000

fra kr 14 810 000 til kr 31 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

11 351 000

fra kr 301 000 000 til kr 289 649 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 190 051 000 til kr 196 051 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 294 600 000 til kr 301 600 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 99 384 000 til kr 93 384 000

(NY)

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres, bevilges med

60 000 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

410 000

fra kr 331 654 000 til kr 331 244 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 800 000

fra kr 74 703 000 til kr 70 903 000

71

Kultur som næring, nedsettes med

7 000 000

fra kr 65 940 000 til kr 58 940 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, forhøyes med

5 961 000

fra kr 40 000 000 til kr 45 961 000

82

Nobels Fredssenter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 37 890 000 til kr 32 890 000

(NY)

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres, bevilges med

160 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 723 775 000 til kr 718 775 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 52 800 000 til kr 57 800 000

328

Museum og visuell kunst

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 600 000

fra kr 179 380 000 til kr 180 980 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 54 138 000 til kr 55 738 000

71

Mediestøtte, nedsettes med

196 900 000

fra kr 715 530 000 til kr 518 630 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 86 342 000 til kr 90 342 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 200 000

fra kr 5 780 000 til kr 7 980 000

Inntekter

3323

Musikk og scenekunst

2

Billett- og salgsinntekter m.m., nedsettes med

19 000 000

fra kr 28 772 000 til kr 9 772 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

12 400 000

fra kr 30 710 000 til kr 18 310 000

3334

Filmformål m.m.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 5 969 000 til kr 3 969 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

7

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

2 200 000

fra kr 6 988 000 til kr 9 188 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75

Kino- og videogramavgift, nedsettes med

12 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 20 000 000