Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen vurdere å fordele engangsstønaden på flere utbetalinger.

Forslaget ble ikke vedtatt 17. desember 2020 22:08
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen vurdere å fordele engangsstønaden på flere utbetalinger.

Relaterte forslag