Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykkjer i at.

Forslaget ble vedtatt 6. desember 2012 20:34

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykkjer i at:

  • 1. Nord-Jæren Bompengeselskap AS får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar for delvis finansiering av utbygginga av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Rogaland. Vilkåra går fram av Prop. 36 S (2012–2013).

  • 2. Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i staten si rammeavtale med NSB, i 2012 kan gi NSB AS ytterlegare restverdigaranti for oppgraderingar og nyinvesteringar innafor ei ramme på inntil 4 095 mill. kroner.