Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2020 16:42

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Navn

  Samlet ramme

  226

  21

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, spesielle driftsutgifter

  35 mill. kroner

  270

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

  948 mill. kroner