Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

(Konstitusjonelle institusjoner) På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2020 13:09

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

(Konstitusjonelle institusjoner)

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

92 511 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

34 600 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

552 491 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

27 900 000

Totale utgifter

707 502 000

Inntekter

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

2 000 000

2

Refusjon utland

300 000

Totale inntekter

2 300 000