Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Nr.


Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv. ...

7 475 752 000

2

Familie og forbruker ...

50 880 449 000

3

Kultur mv. ...

27 003 530 000

4

Utenriks ...

44 120 740 000

5

Justis ...

36 646 378 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig ...

16 292 314 000

7

Arbeid og sosial ...

508 137 123 000

8

Forsvar ...

58 208 196 000

9

Næring ...

15 725 403 000

10

Fiskeri ...

1 839 097 000

11

Landbruk ...

20 257 225 000

12

Olje og energi ...

-69 583 421 000

13

Miljø ...

14 626 923 000

14

Kontroll og konstitusjon ...

705 202 000

15

Helse ...

241 154 957 000

16

Utdanning og forskning ...

85 187 566 000

17

Transport og kommunikasjon ...

80 503 583 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ...

197 897 362 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter ...

3 943 232 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv. ...

38 909 252 000

21

Skatter, avgifter og toll ...

-1 055 202 950 000

22

Utbytte mv. ...

-26 629 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

298 098 811 000

Relaterte forslag