Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2020 23:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 7 479 800 000 2 Familie og forbruker ... 50 169 097 000 3 Kultur mv. ... 28 210 137 000 4 Utenriks ... 43 135 586 000 5 Justis ... 37 055 408 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 17 324 249 000 7 Arbeid og sosial ... 514 302 868 000 8 Forsvar ... 58 488 547 000 9 Næring ... 18 514 307 000 10 Fiskeri ... 1 844 604 000 11 Landbruk ... 20 283 207 000 12 Olje og energi ... -69 381 456 000 13 Miljø ... 15 415 306 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 705 202 000 15 Helse ... 241 534 847 000 16 Utdanning og forskning ... 85 911 950 000 17 Transport og kommunikasjon ... 80 221 367 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 202 228 746 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 2 710 682 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 954 617 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 066 969 411 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 301 510 558 000

Relaterte forslag