Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak • Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv.


Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak • Nr. Betegnelse Kroner 1 Statsforvaltning mv. ... 7 678 800 000 2 Familie og forbruker ... 51 577 727 000 3 Kultur mv. ... 27 907 787 000 4 Utenriks ... 44 567 386 000 5 Justis ... 36 749 615 000 6 Innvandring, regional utvikling og bolig ... 18 047 163 000 7 Arbeid og sosial ... 515 275 418 000 8 Forsvar ... 57 988 547 000 9 Næring ... 15 752 007 000 10 Fiskeri ... 1 807 904 000 11 Landbruk ... 20 226 217 000 12 Olje og energi ... -68 722 236 000 13 Miljø ... 17 415 306 000 14 Kontroll og konstitusjon ... 705 202 000 15 Helse ... 239 116 876 000 16 Utdanning og forskning ... 85 866 050 000 17 Transport og kommunikasjon ... 77 608 967 000 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. ... 207 045 846 000 19 Tilfeldige utgifter og inntekter ... 3 943 232 000 20 Stortinget, finansadministrasjon mv. ... 38 977 117 000 21 Skatter, avgifter og toll ... -1 095 691 811 000 22 Utbytte mv. ... -26 629 102 000 Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland 277 214 018 000

Relaterte forslag