Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2020 22:57

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 812 800 000

2

Familie og forbruker

52 794 997 000

3

Kultur mv.

27 798 537 000

4

Utenriks

47 344 664 000

5

Justis

38 054 608 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 706 249 000

7

Arbeid og sosial

505 564 918 000

8

Forsvar

57 776 547 000

9

Næring

17 565 407 000

10

Fiskeri

2 518 004 000

11

Landbruk

21 477 207 000

12

Olje og energi

-69 330 456 000

13

Miljø

20 999 060 000

14

Kontroll og konstitusjon

705 202 000

15

Helse

242 290 876 000

16

Utdanning og forskning

87 776 320 000

17

Transport og kommunikasjon

78 825 967 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

202 383 717 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

5 643 232 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 012 117 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 154 630 711 000

22

Utbytte mv.

-27 129 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

226 960 160 000

Relaterte forslag