Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammevedtak Nr.

Forslaget ble ikke vedtatt 3. desember 2020 22:57
Fremmet av Rødt

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte for

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

7 660 160 000

2

Familie og forbruker

52 508 215 000

3

Kultur mv.

27 926 398 000

4

Utenriks

44 349 122 000

5

Justis

37 036 363 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 690 526 000

7

Arbeid og sosial

517 992 918 000

8

Forsvar

57 988 547 000

9

Næring

15 115 307 000

10

Fiskeri

2 181 404 000

11

Landbruk

20 772 207 000

12

Olje og energi

-69 342 956 000

13

Miljø

17 419 359 000

14

Kontroll og konstitusjon

705 202 000

15

Helse

245 161 247 000

16

Utdanning og forskning

86 669 289 000

17

Transport og kommunikasjon

79 305 467 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

212 072 246 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 067 427 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 060 817 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 092 023 611 000

22

Utbytte mv.

-26 629 102 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

297 686 552 000

Relaterte forslag