Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Disse retningslinjene trer i kraft 1. oktober 2021, bortsett fra § 11 (innsyn) som trer i kraft 1. januar 2021 og § 5 (egenkapital) som trer i kraft 1. juli 2022. Fra det tidspunktet retningslinjene trer i kraft, oppheves retningslinjer for bruk av tilskudd til partigrupper og uavhengige representanter fra 20. juni 2013. .

Forslaget ble ikke vedtatt 24. november 2020 15:07
Fremmet av Rødt og Bjørnar Moxnes

stemte for

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Disse retningslinjene trer i kraft 1. oktober 2021, bortsett fra § 11 (innsyn) som trer i kraft 1. januar 2021 og § 5 (egenkapital) som trer i kraft 1. juli 2022. Fra det tidspunktet retningslinjene trer i kraft, oppheves retningslinjer for bruk av tilskudd til partigrupper og uavhengige representanter fra 20. juni 2013.