Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv.

Forslaget ble vedtatt 20. oktober 2020 15:09

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

I

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 7-1 første ledd andre punktum skal lyde:

Loven oppheves 1. juni 2021.

§ 7-1 andre ledd skal lyde:

(2) Møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven.

II

Loven trer i kraft straks.